Vem anses vara lärd?

Fråga: Det finns ungdomar som har missuppfattat vem som anses vara lärd. Det har lett till att personen som inte är lärd, som den avhållsamme, fromme eller tillrättavisande, har förknippats med de lärda. Det har i sin tur lett till att de har blivit till en referens inom studier, instruktioner, undervisning och annat. Vi skulle vilja att ni definierar en ´Âlim, lärd person.

Svar: Ibn-ul-Qayyim definierade den lärde på ett allomfattande sätt och sade:

”Kunskap är kännedom om vägledningen med bevisen. Det kan inte jämföras med blint följande.”

Det är kunskap. En ´Âlim är den som känner till sann kunskap med bevisen. Han är den lärde.

Kunskapen kan vara vid så att han har kunskap om de flesta frågorna. Detta kallas för ”kapacitet inom domarna”.

En person kan vara lärd inom en enda fråga. Han kan exempelvis ta de lärdas böcker och forska inom ett visst ämne, studera de lärdas bevis och vara lärd just inom det. I samband med detta rapporterades hadîthen:

”Förkunna från mig om det så skulle vara ett enda budskap.”

De flesta tillrättavisare nämner grundlösa och svaga bevis som de vill stärka människorna med så att de gör det som skall göras och undviker det som skall undvikas. De tar lätt på att locka och skrämma. Det råder inga tvivel om att de gagnar, men de skall inte utgöra någon referens inom den religiösa undervisningen så att man förlitar sig på deras ord om de inte är grundade på Allâhs ord och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) autentiska hadîther. Den som kommer med en bevisad kunskap accepteras.

Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) varnade för de lärda utan förståelse. Förståelse innebär vishet så att personen sätter saker och ting på rätt plats och har bevis som han kan argumentera med hos Allâh (´azza wa djall).

Annars tror jag inte att de flesta inte skiljer mellan den lärde och studenten.