Vem älskade profeten mest?

publicerad
12.02.2010

Författare: Imâm Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)
Källa: al-Djâmi´ (3901)
Förklaring: Imâm Muhammad ´Abdur-Rahmân al-Mubârakfûrî (d. 1353)
Källa: Tuhfat-ul-Ahwadhî (10/98)

3901 – Ahmad bin Ibrâhîm ad-Dawraqî berättade för oss: Ismâ´îl bin Ibrâhîm underrättade oss, från al-Djuwayrî, från ´Abdullâh bin Shaqîq som sade:

”Jag sade till ´Â’ishah: ”Vem av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare älskade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mest?” Hon sade: ”Abû Bakr.” Jag sade: ”Vem kom sen?” Hon sade: ”´Umar.” Jag sade: ”Vem kom sen?” Hon sade: ”Abû ´Ubaydah.” Jag sade: ”Vem kom sen?” Hon blev tyst.”

Hadîthen är god och autentisk.

 

FÖRKLARING

Kärleken varierar beroende på anledningar och personer. Den kan bero på detaljer, godhet, skönhet och andra orsaker som inte kan detaljeras.

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kärlek till Fâtimah berodde på detaljer och hennes avhållsamhet och dyrkan.

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kärlek till ´Â’ishah berodde på äktenskap och hennes kunskap.

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kärlek till Abû Bakr, ´Umar och Abû ´Ubaydah berodde på att de tidigt blev muslimer och demonstrerade religionen och besatt en stor kunskap.

Vad Abû Bakr och ´Umar beträffar, så känner alla till deras tillstånd. Angående Abû ´Ubaydah, erövrade han många länder under Abû Bakrs och ´Umars kalifat och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav honom namnet ”detta samfunds trovärdige”. Sålunda är syftet med denna hadîth kärleken utav denna orsak. Det motstrider nämligen inte de andra hadîtherna i vilka profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) starka kärlek till ´Â’ishah och Fâtimah förklaras, ty den kärleken beror på andra orsaker.