Vem ägde tronen innan Allâh?

Om någon frågar vad domen är för att tolka resningen (الإستواء) som erövring (الإستيلاء), så är det en falsk åsikt. För det första saknar det språkligt bevis. För det andra bär den på en falsk innebörd. Måhända säger någon att poeten sade:

Bishr reste sig (اسْتَوَى ) över Irak utan svärd eller spillt blod

Bishr är Bishr bin Marwân. Att han reste sig över Irak betyder att han erövrade landet. Detta motargument avvisas på följande vis:

1 – Poeten är okänd. Återberättaren är också okänd. Det hela är lager av mörker staplade ovanpå varandra.

2 – Om vi skulle säga att poeten är känd, ställs frågan om han levde innan arabiskan ändrades eller efteråt? Efteråt. I så fall utgör hans ord inget argument. På den tiden rådde många islamiska erövringar varpå icke-araberna blandades med araberna och språket ändrades.

3 – Om vi skulle säga att poeten är känd och att hans språk var oförändrat, så behöver Bishrs resning över Irak inte nödvändigtvis betyda erövring. Han kan ha rest sig över Irak på ett immateriellt sätt. Han kan ju inte ha rest sig över Irak materiellt. Det betyder att han regerar Irak fullständigt. Grunden till ordet الإستواء är fullkomlighet varför det inte utgör något bevis för personen som argumenterar med prosan.

En sådan tolkning medför också falska fordringar:

1 – Den betyder att tronen tillhörde någon annan innan Allâh اسْتَوَى över den. Vem ägde den innan Allâh? Ingen.

2 – Den betyder att erövringen har krävt en kamp. En erövring sker ju endast efter en kamp. Vem bekämpade Allâh? Ingen.

3 – Om vi säger att resningen (الإستواء) betyder erövring (الإستيلاء), så är det korrekt att säga att Allâh erövrade även jorden och kamelerna. Det är falska fordringar som annullerar teorin om att tolka resningen (الإستواء) som erövring (الإستيلاء). Lov och pris tillkommer Allâh för att det är klart och tydligt.