Vedsamling utan ledarens tillstånd

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)

al-Kâfî (4/282)

Om ledaren är ute i krig med en armé, får ingen soldat lämna militärlägret för att valla djur, plocka ved, anfalla fienden eller någonting annat utan ledarens tillstånd.