Veckolång semesterresa i Ramadhân

Fråga: Resenären vill stanna en vecka på sin semesterort. Får han låta bli att fasta?

Svar: Det får han göra om han så stannar hela månaden. Han är fortfarande resenär. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begränsade inte restiden. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) själv var tjugo dagar i Tabûk och kortade sina böner. Då han erövrade Makkah stannade han där i nitton dagar och kortade bönen. Det har bekräftats i al-Bukhârîs ”as-Sahîh”1 att han i samband med samma vistelse lät bli att fasta. Det är allom bekant att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) erövrade Makkah den 20 Ramadhân. Med andra ord fastade han inte tio dagar i Makkah och Allâh vet bättre.

1al-Bukhârî (1944).