Ve dem som stiftar orättfärdiga lagar!

Jesaja 10:1

1Ve dem som stiftar orättfärdiga lagar

och skriver förtryckande stadgar!

2De förvägrar de svaga rättvisa,

berövar de fattiga i mitt folk deras rätt.

Änkor blir deras offer,

faderlösa plundrar de.

3Vad skall ni göra på räfstens dag,

när förödelsen kommer från fjärran?

Till vem skall ni fly för att få hjälp

och var skall ni göra av era skatter?

4Då återstår bara att kröka rygg bland de fångna

eller att falla bland de dräpta.

Ändå lade sig inte hans vrede,

hans hand är alltjämt lyft.