Vaxning av kropp

Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî (d. 763)

al-Âdâb ash-Shar´iyyah (3/499)

Det är rekommenderat att raka könet och dra håren ur armhålorna. Det går också bra att vaxa de kroppsdelarna. Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) och andra berättade:

”När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) smorde in sig började han med sin blygd som han själv smorde in i vax medan hans hustrur skötte resten av hans kropp.”1

Hadîthen bevisar att det är tillåtet att vaxa sin blygd och resten av kroppen, såväl överkroppen som resten av kroppen. Den bevisar också att det är tillåtet för andra att vaxa någon annans kropp frånsett dennes blygd. Imâm Ahmad praktiserade denna hadîth. Abû ´Abdillâh an-Naysâbûrî sade:

”Vi vaxade Abû ´Abdillâh. När vi hade kommit fram till hans blygd gjorde han det själv.”

al-Marrûdhî sade:

”Jag gjorde i ordning Abû ´Abdillâhs vax flera gånger. Jag köpte en skinnhandske till honom som han brukade för att vaxa sig själv.”

Dessutom har det rapporterats från flera följeslagare och efterföljare (radhiya Allâhu ´anhum) att de vaxade sina kroppar.

1Ibn Mâdjah (3819). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Ibn Mâdjah” (757).