Vattnet river ateisternas grunder

Ahmad nämnde följande hadîth:

”Det går inte en dag utan att havet ber sin Herre om tillstånd om att få dränka människorna.”1

Denna fråga river ateisternas grunder. Det finns inget i naturen som fordrar att jordens vattenmassor hålls tillbaka från vissa landmassor trots att vattennivån är högre än marknivån. Om naturen skulle bestå av något som får vissa landmassor att vara vattenfria, finns det inget som särskiljer just den ytan från alla andra ytor. Att vissa geografer och filosofer säger att det är den gudomliga uppsikten som står bakom det för skapelsens bästa, är korrekt och samtidigt obegripligt. Denna välvilja är från Honom som handlar med Sin förmåga och vilja. Han vet allt, har allt inom Sin makt och är den visaste av domare. Den gudomliga uppsikten fordrar Hans liv, förmåga, vilja, kunskap, vishet, nåd, välvilja till Sina skapelser och handlingar utmed välviljan. Det är omöjligt att bekräfta den gudomliga uppsikten och samtidigt förneka allt det andra.

1Svag enligt al-Albânî i ”Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah” (9/383).