Vattna din kvist så länge den är fuktig

Käre son! Var på din vakt! Ångra dig för ditt förflutna. Sträva efter att få slutas med de fullkomliga så länge det finns tid. Vattna din kvist så länge den är fuktig. Tänk på alla dina stunder som du har slösat bort. Det räcker som en lärdom. Däri har lathetens njutning försvunnit och däri har dygdernas nivåer runnit ut i sanden.

Salaf (rahimahumullâh) ville leva upp till alla dygder och de brukade gråta om de gick miste om en enda dygd. Ibrâhîm bin Adham (rahimahullâh) sade:

”Vi var på besök hos en dyrkare som var sjuk. Han tittade på sina ben och grät. Vi frågade honom varför han grät. Han sade: ”De blev aldrig dammiga för Allâhs sak!”

Andra blev frågade varför de grät. De sade:

”Det finns en dag som jag inte har fastat. Det finns en natt som jag inte har bett.”

Håll fast vid din kunskap att timmar blir till dagar och att andetag blir till timmar. Varje andetag är ett förråd. Akta dig för att ett andetag tas i onödan så att du inte ser ett tomt förråd på Domedagen och blir ångerfull. En man frågade ´Âmir bin ´Abdi Qays som svarade:

”Stanna solen.”1

En grupp människor kom till Ma´rûf (rahimahullâh) som sade:

”Skall ni inte ge er iväg? Solängeln för solen och han får inte nog.”

Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som säger ”Subhân Allâh wa bi Hamdih” får en palm planterad i paradiset.”2

Titta hur många palmer som man har gått miste om under alla de förlorade stunderna.

1 Hilyat-ul-Awliyâ’ (2/88-89).

2 Ibn Hibbân (823).