Vattna din åker som du vill

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/127)

En man sade:

”Om jag bara visste vad an-Nasâ’î sade om analsex.” Följaktligen fick han den frågan varvid han svarade: ”Vin är förbjudet och gällande analsex finns inget autentiskt rapporterat. Däremot återberättade Muhammad bin Ka´b al-Quradhî Ibn ´Abbâs som sade:

”Vattna din åker som du vill.”

Man ska inte överskrida hans ord.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd analsex via så många håll att det är omöjligt att blunda för dem. Det är helt klart förbjudet. Jag har skrivit en stor bok i ämnet.