Vattenvärmning vid sträng kyla

Publicerad: 2010-08-18
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Mughnî (1/339)

 

Om man fruktar sträng kyla och har möjlighet till att värma vattnet, eller att han använder sig av vattnet utan att skadas av det som att exempelvis torka varje kroppsdel direkt efter att den har tvättats, åläggs han det.

Skulle han däremot inte klara av det, tar han Tayammum och förrättar bönen. Denna åsikt har de flesta lärda.