Vattenpipan och hennes syster

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 279-280

Fråga: Vad råder ni den som röker vattenpipa?

Svar: Enligt det jag hör från folk är vattenpipa syster till rökning och skadar lika mycket som rökning. Med det sagt är vattenpipa lika förbjuden som rökning.