Vattenmelonens dygd

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (9/17)

De lärde gör gällande att det inte finns något autentiskt återberättat om vattenmeloners dygd. Det enda som rapporteras är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) åt vattenmelon tillsammans med färska dadlar (الرطب), en hadîth jag har tagit med i ”as-Sahîhah” (58). I övrigt sade Hâfidh as-Sakhâwî:

”Alla hadîther om vattenmelonens dygder är falska.”