Vattenmelon med färska dadlar

57 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade äta melon med färska dadlar [och säga: ”Vi bryter den enes hetta med den andres kyla och den andres kyla med den enes hetta.]”

Rapporterad av al-Humaydî (1/42), Abû Dâwûd (3835), at-Tirmidhî (1/338), Abû Bakr Muhammad bin ´Abdillâh al-Harawî i ”al-Fawâ’id” (manuskript 1/144), Abû Nu´aym i ”Akhbâr Asbahân” (1/103) och i ”at-Tibb” (17139), Abû Dja´far al-Bakhtarî i ”al-Fawâ’id” (2/77/4) och Abû Bakr bin Abî Dâwûd i ”Musnad ´Â’ishah” (2/54) via ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ). at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och främmande.”

al-Humaydîs berättarkedja är autentisk och överensstämmande med al-Bukhârîs och Muslims villkor. Abû Dâwûds berättarkedja är god och tillägget är hans. Hâfidh Ibn Hadjar tillskrev den an-Nasâ’î utan tillägget och sade:

”Dess kedja är autentisk.”

Ibn-ul-Qayyim sade efter att han hade nämnt tillägget:

”Det finns flera hadîther om melonen men inga är autentiska förutom denna. Den syftar på vattenmelonen. Den är kall, fuktig och lösdrivande. Den glider ner enklare än vad gurkan gör. Den har lätt för att omvandlas oavsett vad den blandas med i magsäcken. Om den ätande är varm, gagnas han oerhört mycket av den. Och om han är kall, avvärjs dess irritationer med lite ingefära och liknande. Melon bör ätas innan och efter en måltid för att undkomma illamående och kräkning. Vissa läkare menar att melon innan måltid tvättar magen rejält och tar bort sjukdomar.”1

Det han tillskrev vissa läkare har rapporterats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), dock inte autentiskt.

1Zâd-ul-Ma´âd (3/175).