Vattenautomater i moskéerna

Fråga: Vad är domen för vattenautomater i moskéerna så att de bedjande kan dricka?

Svar: Det är bra med dricksvatten i moskéerna. Det finns en stor belöning i det.