Vatten måste rinna över kroppsdelen

Fråga: Räcker det att stryka kroppsdelarna med blöta händer i samband med tvagningen?

Svar: Nej. Vatten måste rinna över dem. Vatten måste rinna över kroppsdelen. Det räcker inte att stryka över den frånsett kroppsdelen som verkligen skall strykas liksom huvudet och öronen.