Våta drömmar och utlösningar

al-Bukhârî sade:

130 – Muhammad bin Salâm berättade för oss: Abû Mu´âwiyah underrättade oss: Hishâm berättade för oss, från sin fader, från Zaynab bint Umm Salamah, från Umm Salamah som sade:

”Umm Sulaym kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Allâh skäms inte för sanningen. Måste kvinnan bada efter en erotisk dröm?” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ja, om hon ser utlösning.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ja, om hon ser utlösning.”

Han begränsade badets plikt vid den synbara utlösningen. Mannen är som kvinnan. Om han har en erotisk dröm och får orgasm utan att se spår av utlösningen är han inte ålagd att bada eftersom det bara är en dröm. Även om han upplever allt det intima klart och tydligt är han inte ålagd att bada om han inte ser spår av utlösningen.

Om han ser spår av utlösningen utan att komma ihåg drömmen och är säker på att det är sperma han ser, åligger det honom att bada.

Om han tvivlar är han inte ålagd att bada då han i princip förblir ren. Det är som att tvivla huruvida man har fallit i en mindre orenhet eller inte. I sådant fall förblir tvagningen.