Våt dröm efter kel

Fråga: En dag i Ramadhân kelade en fastande man med sin maka. Därefter somnade han och drömde en våt dröm. Måste han ta igen den dagen?

Svar: Nej. Våta drömmar sker ofrivilligt. Det spelar ingen roll om de beror på tankar och dylikt eller inte. Utifrån det behöver han inte ta igen den dagen och hans fasta är korrekt.