Vart skall jag fly?

Imâm Abûl-Hasan al-Ash´arî sade:

”Ahl-ul-Hadîth bekräftar att Allâh (subhânah) kommer på Domedagen. Han sade:

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

”… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”12

Det vill säga, de tror på Allâhs ankomst på Domedagen. Den dagen skall Allâh samla ihop djinner och människor på en och samma plats för att döma dem. Änglarna från den nedersta himlen kommer att stiga ned i ett led. Därefter kommer änglarna från den andra himlen, tredje himlen, fjärde himlen, femte himlen, sjätte himlen och slutligen den sjunde himlen. De kommer att stå i led bakom djinnerna och människorna:

يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ

”Den Dagen skall människan ropa: ”Vart skall jag fly?”3

189:22

2Maqâlât-ul-Islâmiyyîn (1/348).

375:10