Vårt mål med vårt kall

Fråga: Om vi säger att många av dagens muslimer faller i större avguderi, så blir många människor, och i synnerhet de som demonstrerar Sunnah, arga och säger att det splittrar muslimerna och att vi måste ena muslimerna och få dem att älska varandra och hålla ihop…

Svar: Ja, så säger de. Det är dock motsägelsefullt. Hur skall vi ena muslimerna om de praktiserar avguderi? Det går inte att ena dem om de praktiserar avguderi. Enbart de som dyrkar endast Allâh och har en rätt lära kan enas. De som praktiserar avguderi kan aldrig enas med dem som dyrkar endast Allâh. Två motpoler kan inte enas. En avgudadyrkare kan inte enas med en som dyrkar endast Allâh. Det är omöjligt att den troende och otrogne enas. Vår uppgift är inte att samla människor. Vår uppgift är att skilja mellan sanningen och falskheten, Allâhs förtrogna och Satans förtrogna. Det är vår uppgift. Vad beträffar en enighet mellan sanning och falskhet, så är den först och främst omöjlig. För det andra är den ett svindleri och en inbundenhet av sanningen av falskheten. Klargörandet är ett måste:

لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ

”Dölj inte detta utan kungör det för människorna!”1

Dessa hör till dem som döljer sanningen och inte klargör den för människorna. De vill att människorna enas, men de kan inte enas. Och om de enas om falskheten, så nyttar deras enighet ingenting.

13:187