Vårt förhållande till Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim

Imâm ´Abdullâh bin Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (d. 1244)

ad-Durar as-Saniyyah (1/240)

Vi anser att både Imâm Ibn-ul-Qayyim och hans Shaykh är sanna imamer från Ahl-us-Sunnah, och deras böcker hör till de bästa böckerna. Dock följer vi dem inte i allting, ty allas ord accepteras och avslås – allas förutom vår profet Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Att vi skiljer oss från dem på flera punkter är allom bekant. En av dessa frågor är att de anser att tre skilsmässor på en gång räknas som en enda skilsmässa. Vi däremot följer de fyra imamerna i sakfrågan.