Vårt förhållande till Ashâ´irahs stora lärda

Fråga: Hur skall en muslim förhålla sig till stora lärda som lade ned ett mödosamt arbete för islam men var Ashâ´irah?

Svar: Han skall be för dem och be Allâh benåda dem. De förvrängningar som de föll i tar inte ut dem ur islam. Exempel på dessa är an-Nawawî, al-Mâzirî och andra kända lärda. Det tar inte ut dem ur islam. De har dock gjort fel. Vi ber Allâh förlåta dem för deras Idjtihâd ehuru de gick miste om det korrekta. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah gör inte Takfîr på dem eftersom de ansåg att deras tolkning hade en poäng. De avsåg inte att opponera sig Sharî´ah. De avsåg att högakta Sharî´ah men gjorde fel.