Värsta Khawâridj, värsta Djahmiyyah

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 362-363

1750 – Jag hörde ´Abdullâh bin Muhammad adh-Dha´îf säga:

”Sittande Khawâridj är vidrigare än Khawâridj, och sittande Djahmiyyah är de Passiva.”

1751 – Jag hörde Ahmad bin Ibrâhîm säga: Jag hörde Muhammad bin Muqâtil al-´Abbâdânî säga om de Passiva:

“Jag anser att de är värre än Djahmiyyah.”

1751 – Jag hörde Ahmad bin Sâlih säga om Lafdhiyyah:

“De är innovatörer och de faller i innovationer.”

1752 – Jag hörde Ishâq bin Ibrâhîm bin Râhûyah bli frågad om Lafdhiyyah varvid han beskyllde dem för innovation.

1753 – Ya´qûb bin Ibrâhîm berättade för oss att Ahmad bin Muhammad bin Hanbal berättade för honom:

“Lafdhiyyah roterar kring Djahms teori. De påstår att Djibrîl framförde något skapat.”

Det vill säga det som han framförde till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam).

1754 – Ahmad bin Ibrâhîm berättade för oss: Jag frågade Ahmad bin Hanbal:

“Vad säger du om dessa som menar att deras uttal av Qur’ânen är skapat?” Han svarade: “De är värre än Djahmiyyah. Den som påstår det påstår att Djibrîl har framfört något skapat och att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har uttalat något skapat.”