Värre än en innovatör

Fråga: Är denna regel korrekt: Den som inte kallar till Tawhîd och inte varnar för avguderi, innovationer och innovatörer är en innovatör och den som inte anser det är själv en innovatör?

Svar: Om personen associerar sig med kallelse till Allâhs religion och varken bryr sig om Tawhîd och avguderi, varnar för avguderi eller manar till Sunnah, avviker han från profeternas (´alayhimus-salâtu was-salâm) metodik. Han är värre än en innovatör. Han avviker till och med från profeternas (´alayhimus-salâtu was-salâm) metodik. Ty profeterna brydde sig om dogmen. De förklarade den och varnade för avguderi. De förklarade och klargjorde föreskriftens domar. Det är profeternas och deras anhängares metodik.