Varor till salu för ett onormalt högt pris

Det är inte tillåtet att sälja en vara till en person som varken prutar eller är kunnig om priset för ett pris som skiljer sig från priset till andra kunder. Man får alltså inte tjäna på kunden på ett onormalt sätt. Vissa säger att gränsen för vinsten får vara en tredjedel, andra säger en sjättedel och somliga säger att det beror på seden. Det som får tjänas på prutaren får även tjänas på den här okunnige och oerfarne köparen som inte prutar. Därför skall vinsten på honom inte vara alltför stor.

Personen som är känd för att tjäna alltför mycket på kunderna förtjänar att straffas. Han skall till och med bli förbjuden att sitta på marknaden. Kunden får också upphäva köpet och lämna tillbaka varan. Om försäljaren ångrar sig och inte klarar av att ge tillbaka det som han har tagit orättvist, så får han skänka summan i välgörenhet å den andres vägnar för att rena sitt samvete.