Varor till otrognas högtider

Det är fullständigt föraktfullt att göra affärer med och resa till fiendens och de otrognas land. Ibn Hamdân sade:

””Detsamma gäller [länder] vari Khawâridj, rebeller, Rawâfidh och vilseledande innovationer råder.””

Shaykh Taqiyy-ud-Dîn [bin Taymiyyah] sade:

””Ahmad har två rapporterade åsikter om att göra affärer i de otrognas land som man är i krig med. Det må sägas affärer med dem i form av föda, kläder och dylikt under deras högtider, innebär att man i helhet stödjer deras högtid och religion.””

Vid ett annat tillfälle nämnde han två olika alternativ och att det starkaste är att det är otillåtet. ´Abdul-Malik sade i ””al-Wâdhihah”” att även Mâlik delar den åsikten. Dessutom innebär handlingen ett milt uppträdande som stödjer deras religion.

Vad försäljning av vapen till krigförande, otrogna länder beträffar, anses det inte vara tillåtet, heter det i Fiqh-böckerna.