Varor mot förskottsbetalning

Fråga: Hur betalar man i förskott och får varan i efterskott?

Svar: Den handeln heter Salam. Den går ut på att en person köper exempelvis en vara för 100 kr och får den exempelvis efter ett par månader. Detta heter Salam. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till al-Madînah betalade de för dadlar i förskott som de sedan fick efter ett år, två år eller tre år. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den som betalar i förskott för dadlar får göra det med ett känt mått, en känd vikt och fram till en känd tidsgräns.”1

Salam handlar alltså om att betala i förskott och få varan i efterskott och dess motsats är ta varan i förskott och betala priset i efterskott.

1al-Bukhârî (2241) och Muslim (1604).