Varningen för dem är korrekt

Frågeställare: Jag har läst er bok ”al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah”. I fotnoterna har jag sett hur kallare som Sayyid Qutb, al-Mawdûdî, Salmân al-´Awdah, Nâsir al-´Umar och ´Â’idh al-Qarnî kommer på tal.

al-Fawzân: Det är inte mina fotnoter. Det är hans fotnoter.

Frågeställare: Det är Shaykh Djamâls fotnoter.

al-Fawzân: Ja.

Frågeställare: Vissa säger att fotnoterna lades dit efter att ni hade skrivit ert förord. Stämmer det?

Svar: Nej. Han samlade fotnoterna och adderade dem till boken.

Fråga: Känner ni till fotnoterna?

Svar: Ja. Vad är det med dem?

Frågeställare: Vissa säger nämligen att Shaykh Djamâl adderade dem efter att ha visat upp boken för er.

al-Fawzân: Ja, vad är det med dem?

Fråga: Är varningen för de kallarna korrekt?

Svar: Ja, den är korrekt1.

1Imâm Sâlih al-Fawzân sade: Lov och pris tillkommer Allâh.

”Jag har gett mitt tillstånd till Shaykh Djamâl bin Furayhân al-Hârithî att återtrycka boken ”al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah” som han har sammanställt från mina svar på studenternas frågor under lektionerna. Jag har gett honom tillstånd att trycka boken tillsammans med hans kommenterar och senare tillägg som inte har varit med i de tidigare upplagorna. Må Allâh vägleda alla till sanningen och handling utmed den. Må Allâh hylla och sända frid över Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.”

Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

1423-12-23 (al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 13)