Varning för tvetydiga hemsidor

Jag varnar ofta för dessa fordran, okunnigt tal om andra människor, förvrängning av deras ord, addition och subtraktion och feltolkningar. Jag har talat om det ofta i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské och andra föreläsningar. Den som förstår från det att jag avser någon av mina bröder eller förträffliga lärare är en ond lögnare och ljugare som talar om mig utan kunskap. Jag kommer inte att förlåta honom. Jag klagar på honom inför Allâh (´azza wa djall). Jag kommer att be mot den som förvränger mina ord och säger att jag avser vissa av mina förträffliga lärda som vår lärare Shaykh Rabî´ (hafidhahullâh) eller någon annan av våra förträffliga lärda. Den som säger att jag avser dem är en ond lögnare. Detta hör till de fordran som jag har varnat för. Sist jag gav en föreläsning i Marocko förvrängdes mina ord. Vissa idioter förstod det som att jag avsåg särskilda individer. När jag kallar till visdom, behärskning, fattning, trovärdighet, exakta citat, avsaknad av fordran eller noggrant tillämpade domar på andra, gör jag det utifrån Sharî´ah-baserade basis i form av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning och till och med Allâhs (´azza wa djall) ord:

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

”Kalla med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde behärskning och fattning, vilket nämns i flera Qur’ân-verser och hadîther. Den som säger att jag avser en viss individ eller riktar dem mot någon av mina lärare, bröder eller studenter – den som förvränger mina ord – kommer jag inte att förlåta. Jag kommer faktiskt att be mot honom innan gryning. Detta är typiskt överilade människor. Exempel på dessa är folk som ställer frågor till våra stora lärda som Shaykh Sâlih al-Fawzân, Muftî [´Abdul-´Azîz Âl ash-Shaykh] eller någon annan av våra lärda. Till synes är frågorna bra. Därefter sprider de och skriver introduktioner om att en viss Shaykh har avvisat en viss person. Det är detta som jag fördömer och alltid varnar för. De skall sysselsätta sig med studier, undvika distraktioner och ångra sig inför Allâh (´azza wa djall) för denna förvrängning och fordran. Den som påstår att jag med dessa varningar syftar på mina bröder bland Salafiyyûn är en ond lögnare. Jag kan råda mina bröder att vara visa, behärskade eller noggranna i citat, men om någon förstår fel, vilket görs av vissa hemsidor som utnyttjar vissa lärdas ord för att tillämpa dem negativt på andra lärda och sprida dem för att det skall framstå som att den ene syftar på den andre, så är det gammalt. De förvrängde vår Shaykh Ibn Bâzs (rahimahullâh) ord när han rådde kallarna att vara visa, kalla med goda ord, lägga fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt, vara noggranna och inte ha bråttom. Då sade de att han menade de lärda i al-Madînah. Detta sades för längesedan. De som säger att jag syftar på mina bröder bland Salafiyyûn är lögnare. De överskrider sina gränser. Jag kommer att be mot dem innan gryning. Jag kommer inte att förlåta dem.

Säg till dem som påstår att jag syftar på den ene och den andre att frukta Allâh. De är ålagda att frukta Allâh och inte lägga ord i sina bröders munnar. De är skyldiga att inte komma med dessa fordran och att jag syftar på den ene och den andre av mina bröder. Den som påstår det ber jag Allâh vittna att han är en lögnare. Jag anser att han är en ond lögnare. Det spelar ingen roll vem det är. Det finns människor som jagar i grumligt vatten, som vår Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) sade om dem som feltolkade hans ord. Han sade att de som tolkar och säger att han syftar på den ene och andre eller de lärda i al-Madînah jagar i grumligt vatten.

Den som säger att jag syftar på någon av mina lärda som Shaykh Rabî´, Shaykh ´Alî bin Nâsir, Shaykh Sâlih al-Fawzân, Shaykh ´Abdul-Muhsin al-´Abbâd, Shaykh Sâlih al-Luhaydân, Shaykh och Muftî ´Abdul-´Azîz Âl ash-Shaykh eller studenterna som följer deras metodik är en ond lögnare. Jag kommer att stämma honom på Dagen då varken rikedom eller söners [mångfald] skall vara till gagn och då bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Allâh med rent hjärta. De har inte nöjt sig med denna förfalskning. Därtill säger de att jag har spelat in ett tal den 23 Ramadhân. Jag har inte alls spelat in det den 23 Ramadhân, utan i Sha´bân. Det var ett råd till mina bröder bland Salafiyyûn. Syftet var ingen särskild person. Det var ett råd till mina bröder bland Salafiyyûn och varenda en som ställer fordran eller går över gränsen i sina fordran. Rådet var alltså allmänt och var riktat till alla mina bröder bland Salafiyyûn och varenda en som går över sin gräns. Det är sålunda inte korrekt att jag syftade på någon särskild individ bland mina bröder. Det finns dock ungdomar som misshandlar bröderna, Salafiyyûns lärda och folk vars fel de får reda på. De lägger upp fordran som inte alls tillämpas på bröderna. Det är obligatoriskt att hålla sig borta från dessa. Jag har sagt till mina lärare och studenterna att akta sig för dessa störande människor som jagar i grumligt vatten. Det finns en risk att det finns obehöriga Hizbiyyûn bland oss. Vi måste akta oss för dem. Denna fråga är dessvärre dålig. Vad gäller citatet och den som hävdar att jag syftade på någon av våra lärare så upprepar jag att han är en ond lögnare. Allâh (´azza wa djall) säger:

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

”Befatta dig inte med det som du inte riktigt vet; ditt öra och ditt öga och ditt hjärta skall tillfrågas om detta.”2

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

”Inte ett ord kommer över hennes läppar utan att en övervakare är hos henne, färdig [att skriva].”3

Vi måste frukta Allâh i denna fråga. Vi måste lägga ned vikt vid att tala sanning och riktighet. Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

”Troende! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök då reda ut [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni gjort.”4

Den hemsida som framför från mig något annat än detta tal och sprider det för att utnyttja mina ord eller någon Shaykhs ord är tvetydig. Det spelar ingen roll om den kallar sig för Sunnah eller något annat. Vi luras inte av namn. Detsamma gäller om den heter ”Kull Salafiyyîn”, ”al-Atharî” eller något annat. Dessa namn är värdelösa.

116:125

217:36

350:18

449:6