Varning för smittor

Fråga: Hur kombinerar vi hadîtherna:

Fly från den spetälske liksom du flyr från ett lejon.”

och:

Det finns ingen smitta, fågel, uggla eller Safar.”1?

Svar: Därom finns ingen paradox. I den första hadîthen varnar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) människan för fara. I den andra hadîthen klargör han att eventuell smitta drabbar henne enligt Allâhs tillstånd och inte som araberna ansåg, nämligen att den smittar av sig själv. Smittan påverkar enbart på Allâhs (´azza wa djall) order. Alltså betyder hadîthen:

Det finns ingen smitta, fågel, uggla eller Safar.”

att de inte påverkar av sig själva, inte att de inte existerar. Smittor finns. Alla vet att vissa sjukdomar smittar snabbt.

1al-Bukhârî (5757) och Muslim (2220).