Varning för sådana kallare

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ew5pUuDumDg

Fråga: Vissa människor säger att man ska fälla en metodik för att fälla dess förespråkare varför det är onödigt att nämna individer vid namn. Kan ni klargöra detta?

Svar: Om en person har blivit till förebild inom sin praxis och sitt sektväsen, leder han till villfarelse. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som kallar till en vägledning får samma belöning som den som tar efter honom utan att någons belöning sjunker något. Och den som kallar till en villfarelse får samma synd som den som tar efter honom utan att någons synd sjunker något.”1

En kallare som kallar till al-Ikhwân al-Muslimûn, Surûriyyah, Qutbiyyah, Djamâ´at-ut-Tablîgh och dylikt förtjänar att bemötas såsom han bemöts. Han måste fällas. Ty han är en villfarelses ledare och måste därmed fällas. Det är obligatoriskt att klargöra för människorna dennes villfarelse och att det är otillåtet att ta efter den villfarelse som han kallar till.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (118).