Varning för Khawâridj är ett råd

Fråga: Omfattar hadîtherna som förbjuder baktal även varningar för människorna som sprider prövningar och Khawâridj?

Svar: Nej, det är inte baktal. Det är ett råd. Det är ett råd att varna för människorna som kallar till prövningar och de onda. Det är inget baktal.