Varning för Irans zoroastriska film om Allâhs sändebud

Saudiarabiens muftî Shaykh ´Abdul-´Azîz Âlush-Shaykh fördömde den iranska filmen ”Muhammad Rasûlullâh” och beskrev den i form av en ”zoroastrisk1 och syndig handling som är fientlig mot islam”.

Saudiarabiens muftî och presidenten för styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ konstaterade att Irans visning av filmen är otillåten enligt Sharî´ah och att det är förbjudet att såväl sprida den som att se den.

Shaykhen fördömde filmen häftigt och sade att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har inget med den att göra och att han har speciella egenskaper och kända drag. Han poängterade även att filmen ger en overklig bild som gäckar och nedvärderar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

I fördömandet av den iranska filmen sade han även att ”handlingen är syndig och gudlös. Dess syfte är att fördunkla islam och demonstrera islam på detta dåliga vis”.

Han sade även att ”den som vill klargöra det utvalda sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv skall sprida hans Sunnah och inte via dessa sabotörers handlingar. Dessa människor är inte pålitliga. De är grundade på lögn och oärliga”.