Varning för hyckleriets surdeg

Markusevangeliet 8:14

http://www.bibeln.se/las/2k/mark

https://www.bible.com/bible/1223/MRK.8.SFB15

14Lärjungarna hade glömt att ta med bröd; ett enda bröd hade de med sig i båten. 15Jesus varnade dem: ”Se noga upp med både fariseernas och Herodes surdeg!” 16Men de sade till varandra att de ju inte hade bröd med sig. 17Han märkte det och frågade: ”Varför säger ni att ni inte har bröd? Har ni ännu inte fattat och förstått någonting? Är ni så förstockade? 18Kan ni inte se fast ni har ögon och inte höra fast ni har öron? Har ni glömt 19hur jag bröt de fem bröden åt de fem tusen? Hur många korgar plockade ni då fulla med rester?” – ”Tolv”, svarade de. 20”Och efter de sju bröden till de fyra tusen, hur många korgar fulla med rester fick ni då?” – ”Sju”, svarade de. 21Han sade: ”Förstår ni fortfarande ingenting?”