Varning för Hulûliyyah

222 – Jag varnar mina troende bröder för Hulûliyyahs metodik. Djävulen har lekt med dem och till följd därav har de lämnat de lärdas metodik och i stället tagit till sig onda och vidriga åsikter som endast antas av en provsatt och förgjord person.

De påstår att Allâh (´azza wa djall) är inkarnerad i allting. Till sist fick deras onda åsikt dem att tala om Allâh (´azza wa djall) på ett sätt som samtliga lärda fördömer. Deras åsikt stämmer varken överens med Boken, Sunnah, följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) eller imamernas uttalanden. I och med att jag förklarar Allâhs ädla majestät och väldighet fria från samtliga olämpligheter, finner jag svårighet i att nämna deras vidriga handlingar. Ibn-ul-Mubârak sade:

”Vi klarar av att säga det judarna och de kristna säger till skillnad från det Djahmiyyah säger.”

223 – Om du fördömer dessa människor, säger de att de har bevis för sin åsikt i Qur’ânen. Om du frågar dem vad det är för bevis, säger de att Allâh (´azza wa djall) säger:

”När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte; och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig.” (58:7)

”Han är den Förste och den Siste…” till dess att Han säger:

”Han är med er, var ni än befinner er, och Allâh ser allt vad ni gör.” (57:4)

De bedrar sina åhörare med sina misstolkningar och tolkar Qur’ânen i enlighet med sina lustar. Sålunda gick de vilse och ledde andra vilse. Om en okunnig person hör dem, tror han att de har rätt.