Varning för halka

Ivra efter att memorera Qur’ânen och det ni kan av Sunnah. Se till att studera de erkända lärdas böcker och imamernas verk. Håll er borta från böcker som består av lustar och villfarelser. Många av dem som läser sådana böcker och lyssnar på sådana kassettband faller i avvikelse.

Salaf varnade för dessa snedsteg. Böcker och kassettband som består av prövningar och innovationer har fått många människor att halka. Salaf varnade för de vilsnas böcker. Följeslagarna brände till och med Masâhif för att samfundet skulle enas om en enda Mushaf.

Många människor har många fel. De får vissa ungdomar att ta lätt på vissa farliga teorier. Det rör sig nämligen om att läsa de vilsnas böcker och ta det som är rätt i dem och lämna det som är fel i dem.

Faktum är att detta tillvägagångssätt är en konspiration mot och en fälla för Salafiyyûns ungdomar. Ungdomen som inte har tillräckligt med kött på benen och som inte behärskar Salafs metodik är utsatt för halka och avvikelse om han börjar läsa i de vilsnas böcker. Många ungdomar har faktiskt lurats av detta lömska utlåtande. De började läsa och lyssna och det hela slutade med att de gick vilse.

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att hålla fast vid hans och hans renläriga efterträdares Sunnah i tid av oenighet och meningsskiljaktigheter. Denna Sunnah kan man dock inte ha kunskap om i fall man inte studerar den seriöst och ignorerar allt som motstrider den.

Studera profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah seriöst och ambitiöst. Bit tag i den med era kindtänder. Håll er borta från alla innovationer liksom vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade oss för. Jag svär vid Allâh att detta är utgången från prövningarna. Däri finns skyddet och räddningen.