Varning för falska kedje-sms

Lov och pris tillkommer Allâh. Må Allâh hylla och sända frid över vår profet Muhammad och den som älskar honom och följer hans vägledning.

Det har frågats mycket om kedje-sms som uppmanar till olika typer av Dhikr som skall läsas ett särskilt antal gånger och under särskilda tider, och att de läses och vidarebefordras till vänner och kontakter. Däri står att läsa att den som vidarebefordrar ett särskilt antal sms får en väldigt stor belöning i de båda liven och att den som inte vidarebefordrar dem får en väldigt stor synd i de båda liven. Genom det har myten om Shaykh Ahmad, vårdnadshavaren av nycklarna till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hem, spridit sig.

På basis av detta är vi skyldiga att observera att varenda en som tar emot dessa sms, praktiserar dem och vidarebefordrar dem sprider falskhet och myter och samarbetar med mytomaner och lögnare. Varenda en som tar emot dessa sms är ålagd att beljuga dem och varna för dem och deras avsändare som ligger bakom dem. Dessa människor är fiender till Sunnah och samfundet. Bara för att de döljer sig bakom mobiltelefoner betyder det inte att Allâh (ta´âlâ) inte ser dem.

Detta skrevs som ett råd till muslimerna av:

Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Medlem i styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’