Varning för falsk sms-propaganda

Fråga: Detta land är baserat på Tawhîd efter samarbete mellan dess ledare och lärda och det är fortfarande så. Det finns dock människor som omedvetet sprider innovationer via sms, falska testamenten och liknande. Vad råder ni?

Svar: Ja, detta land är baserat på Tawhîd och uppriktighet och ett avståndstagande från avguderiet och allt som leder till det. Det är baserat på Sunnah och ett avståndstagande från innovationer. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har renat det med Shaykh och Mudjaddid Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh). Det har fortsatt i samma spår med hans efterträdare bland lärda och ledare. De har styrt landet och bevarat det. Vi är ålagda att bevara det och undvika innovationer och förnyelser. Vi får inte ta lätt på något av det. Det enda som får cirkulera bland folk är det som är bekräftat i Qur’ânen och Sunnah. Det skall först presenteras för dem med kunskap och insikt så att det inte blandas med någon innovation, något avguderi eller någon avvikelse av okunniga eller hatiska människor som motsätter sig detta välsignade kall.

Vi måste som sagt vara på vår vakt med vad som sprids via mobiltelefonerna och internet. De är skrämmande medel. Vi måste vara på vår vakt med vad som sprids däri. Vi får inte luras av vad som sprids däri. Man måste fråga de lärda om allt som sprids däri. Det måste bekämpas och fördömas så att de som står bakom det slutar.