Varning för döda innovatörer

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 73-74

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Förtala inte de döda. De har anlänt till vad de har gjort.”1

Anses den som talar om de dödas fel gå emot hadîthen?

Svar: Att klargöra fel hos folk som andra människor och studenter är lurade av och klarlägga deras situation är inte bara rekommenderat utan också obligatoriskt. Alla som känner till deras tillstånd är ålagda att råda dem, studenterna och alla andra muslimer genom att klargöra deras fel. Visserligen säger vissa att man måste nämna dessa människors dåliga och goda sidor, men deras teori är både bevislös och falsk. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) nämner inte syndarnas goda sidor utan enbart deras synder – Han rentav hotar dem med att annullera alla deras handlingar. Är vi skyldiga att lyda Allâh eller dessa människor? Vi är skyldiga att lyda Allâh och akta oss för att lyda dem som trotsar Allâh.

1al-Bukhârî (1393 ).