Varning för de skriftlärda

Markusevangeliet 12:37

http://www.bibeln.se/las/2k/mark

https://www.bible.com/bible/1223/MRK.12.SFB15

Allt folket lyssnade gärna på honom, 38och i sin undervisning sade han: ”Se upp med de skriftlärda, som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget 39och sitta främst i synagogan och ha hedersplatsen på gästabuden. 40De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. Så mycket hårdare blir den dom de får.”