Varning för boken “Nahdj-ul-Balâghah”

Fråga: Det finns en bok vid namnet “Nahdj-ul-Balâghah” som tillskrivs ´Alî (radhiya Allâhu ´anh). Hur autentisk är tillskrivningen till honom och råder ni att man läser den?

Svar: Att det är ´Alîs bok betyder inte att ´Alî har skrivit den. Mannen som har skrivit boken är en Râfidhî vid namnet ar-Radhî eller al-Murtadhî. Det är han som har skrivit den och samlat ´Alî bin Abî Tâlibs predikningar. Det finns lite av ´Alîs ord däri. Det mesta är dock Mu´tazilahs och Shî´ahs ord. Man har tagit med lite av ´Alîs ord för att sprida den bland människorna.

Boken består av Mu´tazilahs troslära. Däri nekas ödet. Däri förtalas följeslagarna medan Ahl-ul-Bayt framstår som förtryckta. Boken är alltså Shî´ahs bok till etthundra procent.

Därför skall en student hålla sig borta från den. Särskilt med tanke på att den är ytterst vältalig och kan påverka en okunnig människa.