Varning för besök på straffade platser

19 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Gå inte in till dessa straffade folk så länge ni inte gråter. Gå inte in till dem om ni inte gråter så att ni inte drabbas av det som drabbade dem.”

[Därefter täckte han sitt ansikte med sin överdel.]

Rapporterad av Ahmad (2/9) som står för tillägget. Detsamma gäller Ibn Hibbân.

Siddîq Khân rubricerade hadîthen som:

”Kapitel om gråt och rädsla i samband med passage av de orättfärdigas gravar och dödsplatser, visat behov av Allâh (ta´âlâ) och varning för nonchalering av det.”1

Jag ber Allâh (ta´âlâ) låta oss förstå vår religion och efterleva den.

1Nuzul-ul-Abrâr, sid. 293