Varning för avvikelse

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min al-Qur’ân al-Karîm (2/53)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

”Men om ni skulle förlora fotfästet sedan ni fått se de klara vittnesbörden, skall ni veta att Allâh är allsmäktig, vis.”1

Det vill säga om ni avviker från den Raka vägen, antingen till höger eller till vänster eller också till överdrift eller till underdrift. Versen omfattar alla fyra avvikelser.

مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ

”… sedan ni fått se de klara vittnesbörden…”

Det vill säga Qur’ânen och Sunnah som har framförts av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

”… skall ni veta att Allâh är allsmäktig, vis.”

Allsmäktig innebär att Han besitter en fullkomlig makt och en härskande dominans. Vis betyder att Han besitter visdom, dom och myndighet. Allâh avslutade versen på detta vis för att varna för avvikelse. Att en vers avslutas med dessa två namn bevisar Hans makt, visdom och dom. Dessutom utgör dessa två namn en varning för det som nämns i versen. De lärde brukar nämna att när en beduin hörde en läsare läsa Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

”MANNEN SOM stjäl och kvinnan som stjäl skall som straff för detta brott få handen avhuggen; en sträng varning från Allâh. Allâh är allsmäktig, vis.”2

sade han: ”Han mäktar och dömer varför den ska huggas av. Hade Han förlåtit och benådat skulle den inte huggits av.”

12:209

25:38