Varning för avvikelse från Muhammads väg

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/407)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

De som vill sätta sig emot hans befallningar bör ta sig i akt; de skall få utstå prövningar och ett plågsamt straff väntar dem.”1

Det vill säga Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallningar, nämligen hans väg, Sunnah och föreskrift. Alla tal och handlingar ska jämföras med hans tal och handlingar. Det som stämmer överens med hans tal och handlingar, accepteras, och det som inte stämmer överens med hans tal och handlingar, avvisas, oavsett vem som står bakom dem. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”2

Den som går emot sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift, såväl innerligt som ytligt, ska akta sig och befara:

أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ

… de skall få utstå prövningar…”

Det vill säga att deras hjärtan prövas med otro, hyckleri eller innovation.

أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

… och ett plågsamt straff väntar dem.”

Det vill säga i jordelivet i form av utrotning, bestraffning, häktning och liknande. Imâm Ahmad sade: ´Abdur-Razzâq berättade för oss: Ma´mar berättade för oss, från Hammâm bin Munabbih: Detta har vi återberättats från Abû Hurayrah: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag och ni kan liknas vid en man som tänder en eld, och då elden lyser upp allt runt omkring, börjar nattfjärilar och andra insekter som faller i eld att falla i elden. Han försöker förhindra dem, men de överrumplar honom och störtar mot den. Jag och ni kan liknas vid det; jag försöker förhindra er från Elden och varna er för Elden, men ni överrumplar mig och störtar mot den.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim via ´Abdur-Razzâq.

124:63

2Muslim (1718).