Varning för att forska i de otrognas tvivel

Många människor bland ungdomar, kvinnor och tjejer har fallit i detta fel. Vissa säger att de bara vill veta vad de säger. Andra menar att det vill debattera med dem. Vad skall du debattera med när du inte har kunskap? Du saknar bevis och förståelse. Vad skall du debattera med? Han gör detta ett par gånger för att veta vad de säger eller för att debattera med dem. Därefter ser du hur han själv kommer med tvivel som skadar hans religion.

En annan sak är att om han blir påverkad av dessa tvivel, börjar han själv sprida dem bland människorna och säga att saker och ting är otydliga för honom. Han säger dock inte detta till en lärd. Han säger det till människor som är på hans nivå. Till följd därav börjar han sprida tvivel bland andra. Detta skadar honom själv, andra människor och religionen. Detta är alltså en farlig fråga.

Sammanfattningsvis är du en av två personer:

Antingen är du väl påläst och förstår bevisen och läser de lärdas avvisningar så att du klarar av att debattera. I detta fall får du avvisa och debattera och så vidare utmed de principer som de lärda har nämnt.

Eller så är du också en person utan kunskap och förståelse. I detta fall skall du inte utsätta din religion för fara. Ge dig inte in i dessa frågor, för de kommer att skada dig extremt mycket.

Och i fall du skulle råka befinna dig på en sådan plats, skall du bara förklara Sunnah utan att debattera.