Varning för Allâhs väg

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/184)

Fråga: Vad är domen för att förtala lärde och kallare som kallar till Sunnah?

Svar: Det är mycket allvarligt. Förnedring och förtal av de sanningsenliga leder till förtal av Allâhs religion. Ty sådant lockar från Allâhs väg. Den som förtalar de sanningsenliga och folk som kallar till sanningen och monoteismen och bekämpar avguderi, innovationer och villfarelse varnar för Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) väg. Ni vet vad Allâh säger om folk som förtalade profeterna och deras kall; de anklagade dem för lögn, magi, galenskap och annat förtal. Förtal av en profet jagar iväg hans kall. Numera är de lärde profeternas arvingar. Om det finns människor som kallar till Salafs metodik, Qur’ânen, Sunnah och profeternas dogmatiska metod och varnar för avguderi på profeternas vis och någon förtalar dessa, lockar de helt klart från Allâhs väg. Vi ber Allâh begåva dem med ånger, återkomst till sanningen, vetskap om de sanningsenligas position och att de inte sätter upp hinder för folk som vill ha sanningen.