Varning för al-Qarnî är varning för Ahl-ul-Bid´a

al-Awzâ´î sade:

”Om en person döljer sin innovation för oss så kommer hans umgänge inte kunna göra det.”

Ibn Battah rapporterade via al-A´mash som sade:

”De brukade inte fråga om en mans tillstånd efter att ha fått reda på tre saker om honom; vem han går med, vem han besöker och vem han umgås med.”

´Umar bin ´Abdil-´Azîz sade:

”Om du ser ett folk avskärma sig från allmänheten då de talar om sin religiösa angelägenhet, skall du veta att de grundar en villfarelse.”

Dessa råd från Ahl-us-Sunnah är solklara. De varnade för innovationer och innovatörerna för att människorna skulle akta sig för dem och deras innovationer. De klargjorde Ahl-ul-Bid´as kännetecken så att människorna skulle akta sig för dem. Skall vi då inte varna för ´Â’idh al-Qarnîs utspridda fel så att folk som är ovetande om dem aktar sig för dem?