Varning för Ahl-ul-Bid´ah är en välvilja och inget baktal

Fråga: Anses det vara baktal och skvaller att varna för villfarelsens lärda, folk med avvikande ideologier och Ahl-ul-Ahwâ’? Vad finns det regel i frågan?

Svar: Om du har kunskap och insikt inom Qur’ânen och Sunnah, kunskap om rätt, fel och villfarelse och förmåga att klargöra, måste du varna och klargöra. Det är inget baktal eller skvaller. Det är välvilja.

Dock är det inte tillåtet att förnedra och nedvärdera människor och säga att det inte finns något gott i dem och det ena och det andra. Det leder bara till större problem.

Det är bara de insiktsfulla lärda som vet hur man fördömer och avvisar som skall ge sig in i detta. Det tillkommer alltså inte vem som helst.