Varning för Ahl-ul-Bid´ah är de lärdas uppgift

Fråga: Vem är det som har rätt att varna för Ahl-ul-Bid´ah och klargöra deras fel?

Svar: De skickliga lärda. Det är de som varnar för innovationerna och känner till innovationerna. Bara för att var och en säger att något är en innovation blir det inte till en innovation. Innovationerna har regler. Det är bara de lärda som känner till dem.