Varning för Ahl-ul-Bid´a på sociala medier

Fråga: Vad är domen för att varna för och skandalisera Ahl-ul-Bid´a på sociala medier?

Svar: Det är bra om syftet är att varna för dem. Det är bra att skandalisera dem i varnande och fördömande syfte.